Priser

Priser på Zun Solarium för att sola är 10 kr /min.

7 min – 70 kr

8 min – 80 kr

9 min – 90 kr

10 min – 100 kr

11 min – 110 kr

12 min – 120kr

13 min – 130 kr

14 min – 140 kr

15 min – 150 kr