ZUN & GDPR

ZUN & GDPR

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Om du vill veta mer om hur ZUN använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har, kontakta gärna oss via mail info@zunsolarium.se. Då kan du bland annat få reda på om hur vi kontinuerligt rensar bort information som inte används samt hur du går tillväga om du vill bli borttagen från tjänsten. Har du några övriga frågor kan du kontakta oss på vår hemsida (www.zunsolarium.se) eller maila oss på info@zunsolarium.se!